Harm de Boer

Cultuurtechniek

Facebook

Ecologisch groenbeheer

Ecologische groenbeheer is een vorm van het beheren van groen waarbij de inheemse flora en fauna centraal staan. Bij ecologisch beheer wordt er gestreefd de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich doormiddel van natuurlijke processen te ontwikkelen.

Gewenste soorten worden bevorderd en ongewenste benadeeld. Na verloop van tijd ontstaat zo een bloem- en soortenrijk gebied.

Wij maaien met lichte machines, wat zorgt voor een grote flexibiliteit bij het maaien en zo gering mogelijke insporing,om bodemverdichting te voorkomen. Ook zal het afgemaaide gewas van het terrein afgevoerd worden.

Copyright Harm de Boer Cultuurtechniek© 2016. All Rights Reserved.